#Happiness – #Ayutthaya

Broken Buddha head, Ayutthaya, Thailand
बर्मी आक्रमणांच्या वावटळीत सापडून उद्ध्वस्त झालेल्या अयोध्या नगरीला सोडून थायी राजघराण्याने नवीन राजधानी वसवली. पण भग्न झालेल्या संस्कृतीच्या खुणा मात्र तिथल्या वृक्षांनी जतन करून ठेवल्या….. (अयुथाया – अयोध्य़ा, थायलंड येथील बुद्धाचे मस्तक – वट महाथाट)  #thailand #ayutthaya
Three Identical Stupas, Ayutthaya, Thailand
उत्तुंग, मनोहर, अद्वितीय पण समान!  ३ स्तुपांचा समुदाय….. अयुत्थाया (अयोध्या) थायलंड #thailand #ayutthaya
The beautiful ruins of Ayutthaya
भग्न अवशेषांमध्येही चित्त ढळू न देणारी बुद्धमुर्ती #ruins #ayutthaya #thialand
Brick ruins of Ayutthaya, Thailand
भव्य वास्तुकलेचा इतिहास सांगणारे अवशेष #ruins #ayutthaya #thialand

Copyright sheetaluwach.com 2020 ©

Published by

sheetaluwach

एका देशात जन्म, दुस-या देशाचा नागरीक, तिस-याच देशात स्थायिक, २० वर्षांचे करीअर, ४ देशात नोकरी, १० हून अधिक देशात मुसाफीरी, ४ भाषांची ओळख. शिक्षक, व्यवसायिक, भाषांतरकार, हौशी गाईड, वाचक, श्रोता, वाचाळ, खादाड................. मी एक अनेक.................... Born somewhere, registered elsewhere, settled somewhere else, 20 years’ career, worked in 4 countries, travelled across 10 or more countries, communicates in 4 languages, a teacher, businessman, translator, amateur travel guide, bookworm, audiophile, loquacious, foody………… I am one many……….

2 thoughts on “#Happiness – #Ayutthaya”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s